Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő neve: A Meghivlak.hu üzemeltetője

Az adatkezelő címe: Fonyód 8640, Hátszegi u.13/A

Az adatkezelő elérhetősége: meghivlakhu@gmail.com

Az adatkezelés tényleges helye, web-címe: www.meghivlak.hu

Az adatkezelés célja: A Meghivlak.hu (továbbiakban: Adatkezelő) online társkeresési és vendéglátóipari egység reklámozási tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag az oldal hatékony használatának céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és szükséges, továbbá amit az érintette önként megadott az adatkezelőnek. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy saját adatainak önkéntes megadásával történő hozzájárulása az Infotv. 5§ (1) bekezdés a.) pontja alapján.

A kezelt adatok köre: az érintettek regisztráció során önként megadott adatai: Név, Elérhetőség (email), Lakhely, Jelszó, Nem, Nemi irányultság, Kor, Bemutatkozás.

Az adatkezeléssel érintettek köre: azon személyek, akik személyes adataikat az adatkezelőnek önként megadják.

Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig tart.

Az adatkezelés megszűntetése: az érintett személyek bejelentkezés után, a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó segítségével, a Meghivlak.hu oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. Továbbá az érintett a fenti e-mail címre elküldött, adatai törlésére, módosítására vonatkozó igényének beérkezését követő 30 napon belül az adatkezelő törli az adatokat, s erről az érintettet e-mailben értesíti

Az adatkezeléssel érintettek jogai: személyes adatai kezeléséről az érintett személy tájékoztatást kérhet. Ezt követően az adatkezelő a törvényes határidőn belül köteles tájékoztatást adni az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet a fenti e-mail címre kell eljuttatni.

Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról, köteles továbbá biztosítani azokat a technikai, szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a jogszabályokban foglalt adatvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen jogosulatlan hozzáférés vagy megszerzés, a megváltoztatás, a jogosulatlan továbbítás, az engedély nélküli nyilvánosságra hozatal ellen.

Az adatkezeléssel érintettek jogérvényesítési lehetőségei: Az adatkezeléssel érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelőnél adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő az érintett személy adatai kezelésének egyidejű felfüggesztése mellett köteles az ügyet haladéktalanul kivizsgálni, s vizsgálata eredményérő és az általa tett esetleges intézkedésekről az érintettet írásban tájékoztatni.

Az érintett személynek joga vagy lehetősége van továbbá a mindenkori jogszabályokban meghatározott állami szervhez vagy bírósághoz fordulni. Az érintett hozzájárulása: Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az érintett regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, illetve elfogadja a mellékelt Általános szerződési feltételeket.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érintettek az oldalon kezelt személyes adatait. Ne feledje azonban, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága teljes körűen nem biztosítható. Továbbá minden internet felhasználónak tisztában kell azzal lennie, hogy az általa online nyilvánossá tett információk más felhasználók számára világszerte megtekinthetőek, tárolhatóak.